maandag 27 januari 2014

Geestelijke werkelijkheid

In Wetenschap en Gezondheid, blz. 249, lezen we: “De mens is de weerspiegeling van Ziel.” Wat betekent dit?  Als u voor de spiegel staat en glimlacht, dan glimlacht uw spiegelbeeld ook. Het heeft eenvoudigweg geen andere keus. De mens, als de weerspiegeling van God, Ziel is altijd daar waar zijn Schepper is - hij is één met zijn Schepper. Mrs. Eddy gebruikt deze vergelijking van de weerspiegeling vele malen in haar boeken. Op een bepaald ogenblik zegt ze: “Evenals de weerspiegeling van uzelf in de spiegel verschijnt, bent u, omdat u geestelijk bent, de weerspiegeling van God.” Dan maakt ze de gevolgtrekking: “De Substantie, het Leven, de Intelligentie, Waarheid en Liefde, die de Godheid vormen, worden door Zijn schepping weerspiegeld en wanneer wij het valse getuigenis der lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap, zullen wij deze ware gelijkenis en weerspiegeling overal zien.” (Wetenschap en Gezondheid blz.516) Merk op dat ze zegt: “we zullen deze weerspiegeling zien”. Al is het stoffelijke beeld soms duister, in de geestelijke werkelijkheid is de volmaaktheid van de mens als het beeld van God, Ziel, altijd voor iedereen te zien.

Geen opmerkingen: