zondag 15 december 2013

Uiterlijke schijn

De werking van Christian Science is gelegen in gebed. Het is een bewijsbare godsdienst. Het is een denksysteem, dat berust op bewijsbare waarheden, niet op godsdienstige abstracties. Door gebed leren wij de uiterlijke, stoffelijke schijn met minder eerbied te behandelen. Het leert ons respect voor de grondgedachte, dat het leven, de mens, zijn omgeving, in wezen geestelijk zijn en uit geestelijke ideeën bestaan. Gebed is onze volkomen gemeenschap - of contact - met de goddelijke Liefde, liefde voor de mens als Gods beeld en gelijkenis. Wanneer gebed op een specifieke situatie wordt toegepast, kan het zowel individuele levens als een gemeenschap op een hoger peil brengen. De bekende schrijver Erich Fromm geeft de noodzaak aan werkelijk te proberen het hart van de mensen te doorgronden, in plaats van ons door de uiterlijke schijn te laten misleiden. Hij schrijft: “De verschillen in talent, intelligentie, kennis vallen in het niet vergeleken bij het wezen van de menselijke kern, die ons allen eigen is. Om dit wezen gewaar te worden, moeten we van buitenaf tot de kern doordringen. Als ik van een ander mens alleen maar de buitenkant zie, dan zie ik voornamelijk de verschillen, datgene wat ons scheidt. Als ik doordring tot de kern, dan ontwaar ik de identiteit, het feit dat wij broeders zijn.” Als we onze gedachten concentreren op onze ware identiteit, zien we waarlijk “de volmaakte mens”.

Geen opmerkingen: