zondag 1 december 2013

Heraut

“ZEGEN MIJ, OOK MIJ, MIJN VADER!”

Als ik naar het nieuws kijk, en hoor of lees over haat, geweld, wraak en bedreiging, vraag ik me vaak af wat ik kan doen om bij te dragen aan verzoening. Het bijbelverhaal over Jakob en Ezau helpt me hierbij.

Geen opmerkingen: