zondag 3 november 2013

Heraut

Er is geen speld tussen te krijgen

van De Christian Science Heraut- -10 juli 2013
In de Bijbel leren we dat de mens een geestelijk idee is, geschapen door God naar Zijn beeld en gelijkenis (zie Genesis 1: 26). Mary Baker Eddy beschrijft deze relatie van God met de mens: “Zoals een waterdruppel één is met de oceaan, een lichtstraal één is met de zon, zo zijn ook God en de mens, Vader en zoon, één in wezen. De Bijbel zegt: ‘Want in Hem leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij’ “ (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 361). Krijg maar eens een speld tussen die relatie!

Geen opmerkingen: