dinsdag 5 november 2013

Dierlijk magnetisme

Christian Science maakt duidelijk dat het de aard van het kwaad is zich te vermommen zodat wij het als werkelijk zullen erkennen - ja zelfs werkelijker dan vrede en Liefde.  Deze subtiele wijze van werken van het kwaad wordt door Mrs. Eddy dierlijk magnetisme genoemd - dierlijk omdat deze wortelt in het geloof dat de mens dierlijk is, dat zijn leven en intelligentie in wezen lichamelijk zijn. En magnetisch omdat onze gedachten door het kwaad worden aangetrokken en erdoor worden vastgehouden. Door het dierlijk magnetisme schrijven we elkaar allerlei slechte beweegredenen en gedachten toe. Daardoor ontstaan misverstanden en tenslotte de oorlogen. De goddelijke Liefde daarentegen brengt ons tot Waarheid en brengt de geestelijke natuur van de mens aan het licht. Liefdes kinderen zijn niet dierlijk, maar volmaakte, liefdevolle ideeĆ«n van het goddelijk Gemoed, te allen tijde in vrede met elkaar.

Geen opmerkingen: