woensdag 6 november 2013

Betere wereld

Het is van heel groot belang om in te zien dat geestelijke volmaaktheid de werkelijkheid is voor AL Gods kinderen. Hoeveel ellende komt niet voort uit het geloof dat er goede EN slechte mensen bestaan! En dat is nu juist niet waar! Als wij begrijpen dat de goddelijke Liefde en de kinderen van Liefde  geestelijke feiten zijn, zien we dat er maar één soort mens bestaat, Liefdes geestelijke idee, in elk opzicht geheel volmaakt. En daarom bannen we in het wetenschappelijk gebed de gedachte uit, dat er zoiets als slechte mensen bestaat, die goede mensen iets kunnen aandoen. Het wordt tijd dat we beseffen dat de goddelijke Liefde de mens, als Haar weerspiegeling, altijd voorziet van liefde om aan anderen te schenken, en dat we ervan verzekerd kunnen zijn, dat die constante stroom van liefde ons zonder onderbreking wordt geschonken. Zoals de Bijbel formuleert: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft” (1 Joh. 4:19). Mrs. Eddy heeft de diepe betekenis van God als Liefde voor de mensheid duidelijk gemaakt. In haar leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, gaf zij ons een beter begrip van de Wetenschap van de Christus, de Wetenschap van de goddelijke Liefde, en toonde zij ons hoe wij de geestelijke waarheden kunnen toepassen om alle mogelijke conflicten uit de weg te ruimen. Wij kunnen allemaal een enorme bijdrage leveren aan de totstandkoming van een betere wereld voor onszelf als enkeling en voor onze naasten.

Geen opmerkingen: