woensdag 2 oktober 2013

Jesaja 65:24"Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken."
Jes. 65:24

Geen opmerkingen: