donderdag 31 oktober 2013

Gulden Regel

Veel mensen twijfelen aan de praktische uitvoerbaarheid van de Gulden Regel: “aan anderen te doen zoals wij zouden willen dat zij ons deden.” Wat is het praktische nut van de Gulden Regel? Wat gebeurt er met de conflicten in onszelf en in de wereld wanneer wij werkelijk gaan begrijpen dat het wezen van God Liefde is? De Gulden Regel spreekt over de geestelijke natuur van ieder van ons; niet over een vergankelijk stoffelijk wezen met een lelijk of onaangenaam karakter. Om aan de Gulden Regel te gehoorzamen moeten we dus op z’n minst een klein beetje de geestelijke identiteit van elkaar zien, anders blijven we we opgescheept zitten met al de onplezierige en lastige eigenschappen die aan alle persoonlijke onenigheden, zowel als aan de strijd in de wereld ten grondslag liggen. Is zo’n radicale ommekeer in onze opvatting over de mens te verwezenlijken? Dit is inderdaad mogelijk! Zeker, en er valt ook mee te werken. Onze eigen innerlijke conflicten worden erdoor opgeruimd en tegelijkertijd worden anderen geholpen  zich vrij te maken van hun minder prettige karaktertrekken. Wat moeten we doen om deze volmaakte geestelijke mens beter te begrijpen? Hoe kunnen we ons meer van hem bewust worden? Een goed begin is de Bijbeluitspraak: “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en Onze gelijkenis.” En omdat de Bijbel God vaak omschrijft als Geest, houdt dit in dat de werkelijke mens inderdaad de gelijkenis is van Geest, niet van de stof. De Gulden Regel eist van ons dat we liefhebben, door de sluier van de de stoffelijke schijn heenzien en vasthouden aan de geestelijke natuur van de mens. In de mate waarin we dat doen, zien we Gods geestelijke eigenschappen in onszelf en anderen tevoorschijn komen. We beginnen de geestelijke mens te ontdekken en de conflicten nemen af.

Geen opmerkingen: