vrijdag 11 oktober 2013

Geestelijk bewustzijn

Op de vraag “Wat is intelligentie?“ antwoordde een bekende geleerde die belangrijke onderzoeken gedaan had op het gebied van de hersenleer: “Wij kunnen niet zeggen wat dat precies is. Je bestudeert de hersenen van een genie en ze verschillen in niets van die van een imbeciel. Het weefsel is hetzelfde, de hersengolven bewegen zich op dezelfde manier. In een wetenschappelijk laboratorium zal men nooit ontdekken, waarom de ene mens zo goed kan schrijven, of schilderen, of zo goed is in wiskunde en de andere mens niet.” Waar is het leven, dat genialiteit voortbrengt en moraliteit, kunst, geestelijke liefde? Het wordt niet in de stof gevonden. De kernenergie kan voor een nuttige fabriek gebruikt worden of een alles-vernietigende bom, maar wie of wat neemt de beslissing? Wat wij nodig hebben, is de erkenning dat God, oneindige Geest, niet alleen een levende God is, maar het Leven zelf; en dat ons leven, de individuele uitdrukking van God, goddelijk Leven, in werkelijkheid geheel geestelijk is. Wanneer we deze waarheid begrijpen en in ons dagelijks Leven in praktijk gaan brengen, kunnen we onszelf doeltreffend besturen met onze door God geschonken morele en geestelijke ideeën. Dan zullen rampen, die ons bedreigen door het geloof dat leven geheel stoffelijk is, afgewend kunnen worden. De geestelijke eigenschappen en kenmerken van integriteit, reinheid, intelligentie, barmhartigheid, rechtvaardigheid, geestelijke liefde, enz., zijn de ware uitdrukkingen van Leven; ze zijn geheel geestelijk en kunnen niet in de hersenen gevonden worden en niet door de lichamelijke zintuigen worden waargenomen. God is hun bron en schepper en ieder van ons brengt door middel van zijn geestelijke bewustzijn dit Leven, dat Geest is, tot uitdrukking. Ons geestelijk bewustzijn van het goede is het werkelijke leven en dit wordt ons door God gegeven. In de woorden van Wetenschap en Gezondheid p. 550: “Welk nut heeft het, datgene te onderzoeken, wat ten onrechte het stoffelijk leven wordt genoemd, waarvan het einde zowel als het begin in naamloze nietsheid ligt? Het ware begrip van het zijn met eeuwige volmaaktheid moet nú aan het licht komen, zoals dit ook hiernamaals zal gebeuren.”

Geen opmerkingen: