maandag 21 oktober 2013

Bidden

Velen schrikken voor gebed terug, omdat ze niet weten hoe ze moeten bidden. Dat is trouwens begrijpelijk. Maar dan is het logisch om als eerste stap God te leren kennen. Want als we dat doen, gaan we onze verhouding tot Hem beseffen. We menen soms dat Hij een vreemdeling voor ons is, maar wij zijn geen vreemden voor Hem! In Christian Science leren we dat een gebed niet een poging is om met een onbekende godheid in contact te komen, teneinde iets van hem gedaan te krijgen, zoals we bij een persoon zouden doen. Bidden is een goed contact hebben met de éne God, die ons liefheeft, koestert en onpartijdig altijd voor ons zorgt.  Wanneer we lezen hoe Jezus bad, zien we een nauwe verwantschap, een goede verstandhouding tussen Vader en zoon, tussen een liefhebbende ouder en een geliefd kind. En dit is onze eigen werkelijke verhouding tot God. Om het luide geroep van menselijke behoeften, eigenwil en angstige twijfel tot zwijgen te brengen, moeten we nederig naar die ouder luisteren. Aan een kind op de Zondagsschool werd eens gevraagd of hij wist wat stil gebed was. Hij antwoordde geestdriftig: “O, ja! dat is je ogen dicht doen en je gedachten open doen.” Gebed is echt zo eenvoudig. Wanneer we werkelijk bidden, erkennen we Gods goddelijke orde en dat brengt harmonie in ons leven.

Geen opmerkingen: