dinsdag 10 september 2013

Eenheid door gebed

Oneindige Geest of Gemoed is altijd tegenwoordig en is de besturende macht van alles wat werkelijk bestaat. De mens in zijn ware identiteit is altijd één met deze goddelijke kracht. We kunnen ons eenzijn met de kosmos realiseren - met het geestelijk heelal of de enige werkelijke kosmos - met Geest als uitgangspunt, met het ene goddelijke Gemoed als basis. Deze eenheid ervaren we door gebed of communicatie met het goddelijke Gemoed. Gebed vraagt van ons het valse sterfelijke ego op te geven, het geloof aan een eigen leven en intelligentie in de stof. Het vraagt van ons onze menselijke meningen, eigenwil, hebbelijk- en onhebbelijkheden en misplaatst vertrouwen op te geven. Dan pas zijn we gereed de leiding van het goddelijk Gemoed te zoeken. Dan leren we ons over te geven aan Gods macht en tegenwoordigheid.


Geen opmerkingen: