maandag 5 augustus 2013

Zuiver geestelijk

Jezus liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid. Jezus begon met de oorzaak terug te grijpen. Zijn overtuiging dat God, Geest, de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen. Als de mens geheel afhankelijk is van God - en dat is hij - dan leidt het ergens anders zoeken naar oorzaken of invloeden alleen maar tot meer verwarring. Het leidt onze aandacht af van de echte oorzaak. Jezus was in staat zijn werk te doen doordat hij zich een fundamenteel feit realiseerde dat in het begin van de Bijbel staat: God schiep de mens naar zijn (Gods) gelijkenis (Gen. 1:27). Dit betekent dat de mens zuiver geestelijk is. Dit was altijd het uitgangspunt van Jezus. Hij onderwees zijn discipelen dienovereenkomstig. Hij spoorde hen aan: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is” (Matt.5:48). Let eens op de zuivere logica: een volmaakte Vader, God, en daarom volmaakte zonen en dochters. Op deze grondslag moesten de discipelen genezen en onderwijzen. De kern van zijn leer ging echter spoedig verloren. Zo’n zestien-zeventien honderd jaar lang werd hier en daar wel een glimp opgevangen van de echte betekenis van Jezus’ boodschap, maar het duurde tot ongeveer 1870 voordat de gehele leer van Jezus opnieuw in zijn totaal werd begrepen, en in zijn zuivere, geestelijke diepe betekenis werd beschreven voor onze moderne wetenschappelijke eeuw.

Geen opmerkingen: