zondag 18 augustus 2013

Vraag


Door een wetenschappelijk begrip van de Christus zullen de mensen een nieuwe dimensie vinden om in de universele broederschap samen te leven en elkaar te zien, zoals zij werkelijk zijn, als Gods geestelijke ideeën. En is dat niet wat de wereld werkelijk dringend nodig heeft vandaag - een heel nieuwe levensdimensie? En is het voor ons allemaal niet de vraag: Zullen we verder dromen in het geloof, dat we in de stof leven en vol vrees tot het einde verder lijden òf zullen we de mens en het heelal weer overbrengen in de Geest en glorierijk verder leven, vrij van haat, zonde, ziekte en dood? Christian Science roept heden alle mensen de volgende woorden uit Wetenschap en Gezondheid toe: “Door het geestelijk tegengestelde van de stoffelijkheid te gaan zien, de weg door Christus, Waarheid, zal de mens met de sleutel van de goddelijke Wetenschap de poorten van het Paradijs heropenen, die door menselijke geloofsvormen zijn gesloten en zal hij ontdekken, dat hij niet gevallen is, maar dat hij rechtschapen, rein en vrij is; dat hij voor zijn levenskansen of weervoorspellingen geen almanakken hoeft te raadplegen en geen hersenleer hoeft te bestuderen om te weten, in hoeverre hij mens is. De heerschappij van Gemoed over het heelal, de mens inbegrepen, is niet langer een open vraag, maar is bewijsbare Wetenschap” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 171).

Geen opmerkingen: