vrijdag 30 augustus 2013

Overtuigd

In Spreuken 8:22,23,30, lezen we “De Heere bezat mij in het begin van zijn weg, voor zijn werken, van toen af. Ik ben van eeuwigheid gezalfd geweest, van den aanvang, van de oudheden der aarde af. Toen was ik een voedsterling bij Hem, en ik was dagelijks zijn vermaak, te allen tijde voor zijn aangezicht spelende.” “De Heere bezat mij.” Wat een mooie belofte uit het Oude Testament - de belofte dat de mens door God bestuurd wordt. De mens, geplaatst in het harmonisch geheel van de goddelijke orde. “Toen was ik een voedsterling bij Hem.” Wat een duidelijke verklaring omtrent de identiteit van de mens, voor altijd ongerept, zich steeds verder ontvouwend. De mens, Gods idee, ontvouwt zich geleidelijk aan vanuit God, met God, en naar God toe. In ons ware en werkelijke wezen kunnen we nooit gescheiden zijn van de actie van Gods weten. Kort gezegd, ons levenswerk is te laten zien wat God doet. Het leven van Jezus bewees dat de identiteit van de mens van God afkomstig is. Hij was ervan overtuigd dat de mens een idee  was van God. Overtuigd ook dat de oneindige Geest de bron is van harmonische, onvernietigbare substantie, van een bestaan dat eeuwig is. Daarom moet de identiteit van de mens altijd Gods leiding weerspiegelen in gezondheid en harmonie.

Geen opmerkingen: