maandag 1 juli 2013

Verandering

De wereld verbeteren. Daar zit een grote urgentie in, en ik bedoel niet die van het-einde-van-de-wereld-is-nabij, maar de urgentie dat je het probleem niet links kunt laten liggen omdat de wereld verbeteren zo ontzettend belangrijk is en ook zulke wonderbaarlijke beloftes inhoudt. Gewoonlijk wordt de wil om de wereld te verbeteren geassocieerd met jonge mensen, die zich verzetten tegen de status quo. Maar in feite is het een verlangen dat leeft in het hart van de mens van welke leeftijd of achtergrond dan ook. Het komt voort uit verzet tegen onrecht en onwetendheid, tirannie en mishandeling, armoede en ziekte, verdriet en alle mogelijke soorten ellende. Rellen wijzen op een nood, ze zijn een schreeuw om verandering, maar die kreet wordt niet altijd opgevat als de identificatie van een innerlijke, een geestelijke behoefte. In Wetenschap en Gezondheid, schrijft Mrs. Eddy op blz. 481: “...de mens [is] vrij ‘om in te gaan in het heiligdom’ - het rijk van God.” Elk van ons heeft recht op vrede en veiligheid die het gevolg is van het besef dat God Liefde is. Een feit blijft het dat het enige essentiĆ«le onderdeel dat aan verandering of verbetering ten grondslag ligt het vermogen is om onwrikbare, aangeleerde manieren van denken opzij te zetten en de dingen vanuit een heel nieuw perspectief te bezien. Als we nu eens ervan uitgaan dat verbetering begint bij verandering - het vermogen om alle vooringenomen denkwijzen los te laten en alle dingen in een totaal nieuw licht te zien - wat zou dan het gevolg zijn als die grote, ene Oorzaak inderdaad het intelligente Gemoed is, zuiver geestelijk is, oneindige Liefde, onvoorwaardelijke Waarheid, eeuwig Leven, de levengevende Ziel van alle werkelijkheid, en dat het Beginsel van het heelal niet stoffelijk, maar geestelijk is?

Geen opmerkingen: