dinsdag 30 juli 2013

Normale toestand

Soms menen we dat we een gevecht moeten leveren tegen een of ander ingewikkeld systeem dat voortdurend tracht ons in te pompen dat de mens stoffelijk is. Mrs. Eddy had een volgend dieper inzicht in de geneeswijze van Jezus: “In het denken van Jezus was het de volkomen natuurlijkheid van Waarheid die zijn genezingen gemakkelijk en ogenblikkelijk maakte. Voor Jezus was het het goede de normale toestand van de mens en het kwade de abnormale...” (Miscellaneous Writings 200). Hier is geen sprake van een mentale strijd, maar slechts van een eenvoudige eerlijke erkenning van de feiten. De sleutel tot deze methode is gewoon te beseffen dat de mens geestelijk is - geheel en al geestelijk - de zoon van God in de meest volledige betekenis van deze woorden. Als we van deze grondwaarheid uitgaan, komen er allerlei nieuwe mogelijkheden voor ons beschikbaar. Het is eigenlijk alsof wij onze oorspronkelijke identiteit moeten ontdekken, zoals onze onsterfelijkheid, onze oneindige intelligentie, onze geestelijke macht en schoonheid. Het betekent niet dat de volledige ontdekking van onze geestelijke identiteit plotseling komt - in een flits van begrijpen. Bij de meesten van ons gaat dit ontdekken geleidelijk, naarmate we, stap voor stap, steeds beter leren hoe we onze oude opvoeding - waarin we onszelf zien als een stoffelijk wezen - moeten afleggen en hoe we deze nieuwe identiteit, deze pas verworven ontdekking van de geestelijke mens, moeten aannemen. Maar doen we die stappen eenmaal, dan brengen ook wij deze ontdekkingen in praktijk door onszelf en anderen te genezen.

Geen opmerkingen: