dinsdag 23 juli 2013

Karakter


Ware bevrijding is niet alleen maar bevrijding van het kwaad; het is je bewust worden van de voortdurende ontvouwing van het goede en het bewust beleven van vrede en gezondheid, schoonheid en harmonie. Als we echt bevrijd zijn, begrijpen en beleven we onze geestelijke eenheid met God. Dan komt ons werkelijke karakter naar voren als de uitdrukking van Gods natuur. Hoe belangrijk is het niet om een juist begrip te krijgen van karakter, omdat het soms de verkeerde karaktertrekken zijn die ons in slavernij houden, ons leven beperken en in de war sturen. De werking ten goede die optreedt wanneer wij onszelf als geestelijk zien, bereikt onze diepste innerlijke gedachten. We worden erdoor bevrijd van een onjuiste opvatting over persoonlijke karakter eigenschappen en dan beginnen we een leven te leiden in overeenstemming met de natuur van God. In Wetenschap en Gezondheid blz. 3 zegt Mrs. Eddy: “Het Goddelijk Zijn moet door de mens worden weerspiegeld - anders is de mens niet het beeld en de gelijkenis van de lankmoedige, de tedere en waarachtige, de Ene, die ‘gans begeerlijk ‘ is;“ en een van de onderdelen van haar definitie van de mens is: “...Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën.” (blz.475). Ons werkelijk karakter is deze juiste ideeën of goddelijke kwaliteiten in ons leven uitdrukking te geven. De liefde, goedheid van schoonheid van ons ware karakter geven blijk van heel de glorie van de Christus-idee. En we moeten niet toelaten dat de gaafheid van het karakter dat we van God gekregen hebben door het contact met de wereld wordt aangetast. We hoeven niet te accepteren dat verkeerde karaktertrekken van onszelf zijn!

Geen opmerkingen: