vrijdag 12 juli 2013

Bekeren

Jezus begon zijn zending met de woorden: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (Matt.4:17).” Toen Jezus zei: “bekeert u”, bedoelde hij daarmee een verandering van gedachte. Het woord “bekeren” is in het Grieks “metanoia” en betekent een radicale bewustzijnsverandering, een verandering van standpunt. Bekering vraagt dus letterlijk om een verandering van het menselijk standpunt, van denken over jezelf als een sterveling, tot het beschouwen van de mens als de zoon van God. Bekering betekent ons afkeren van ons menselijk begrip van onszelf als een fysieke persoonlijkheid tot onze Christus-gelijke, geestelijke individualiteit - die onscheidbaar van God is. Het houdt ook in dat we ons van kwaad naar goed keren, van stoffelijkheid naar geestelijkheid. Het betekent ons afkeren van het wereldse, beperkte begrip van van onszelf naar de zondeloze en heilige mens die wij in werkelijkheid zijn - niet verloren in de onrust van de wereld, maar veilig in de hemel van het goede, in de harmonie van Leven. Wij zijn niet langer afhankelijk van ons eindige begrip van persoonlijkheid, maar wenden ons rechtstreeks tot God, Geest, als de bron van onze identiteit. Het is de Christus als de levende Waarheid van ons wezen erkennen. Dan kunnen we, dan kunt u genezen en dan kunt u genezen worden.

Geen opmerkingen: