maandag 10 juni 2013

Weerspiegeling

De mens, als weerspiegeling van God, Ziel, is altijd daar waar zijn Schepper is - hij is een met zijn Schepper. Mrs. Eddy gebruikt de vergelijking van de weerspiegeling vele malen in haar boeken. Op een bepaald ogenblik zegt ze: “Evenals de weerspiegeling van uzelf in de spiegel verschijnt, bent u, omdat u geestelijk bent, de weerspiegeling van God”. Dan maakt ze de gevolgtrekking: “De substantie, het Leven, de intelligentie, Waarheid en Liefde, die de Godheid vormen, worden door Zijn schepping weerspiegeld en wanneer wij het valse getuigenis der lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap, zullen wij deze ware gelijkenis en weerspiegeling overal zien” (Wetenschap en Gezondheid blz. 516). Merk op dat ze zegt: “we zullen deze weerspiegeling zien.” Vergelijk het met een klein kind dat voor de spiegel zit en z’n ogen bedekt met z’n handen. Hij vraagt zich af of het beeld zou verdwijnen als hij dat deed. Maar iedere keer als hij tussen z’n vingers gluurt, al was de opening nog zo klein, het spiegelbeeld was er altijd. Mrs. Eddy zegt bovendien, we zullen deze weerspiegeling zien: “Wanneer wij het valse getuigenis van de lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap”. Al is het stoffelijk beeld soms duister, in de geestelijke werkelijkheid is de volmaaktheid van de mens als het beeld van God, Ziel, altijd voor iedereen te zien.

Geen opmerkingen: