vrijdag 21 juni 2013

Wedergeboorte

Waarom hebben wij behoefte aan wedergeboorte? Het verschijnsel van leven, substantie en intelligentie in de stof is een omkering van de geestelijke werkelijkheid. Het is het verondersteld tegengestelde van leven in God. Door er geloof aan te hechten geven we aan deze veronderstelling een soort realiteit. Die veronderstelling is een bedrieglijke, leugenachtige opvatting, maar voor het sterfelijk gemoed, voor de gedachten die menen dat er echtheid in schuilt, lijkt zij werkelijk en substantieel. Zij is de bron en inhoud van alles wat we in ons leven zien en ervaren dat ongelijk is aan God. Voor iedere veronderstelde dwaling is  echter een tegengestelde waarheid, een geestelijk idee. Geestelijke wedergeboorte - dat is de toepassing van geestelijke waarheden bij de opvattingen van het sterfelijk gemoed - wist niet onmiddellijk uit wat wij als stof zien, of doet de verschijnselen ervan verdwijnen. Het herstelt ze. Door de geestelijke opvatting van de werkelijkheid, een begrijpen van de geestelijke idee, keren we de inversie om. Wat zich als stoffelijk voordoet, een materieel voorwerp bijvoorbeeld, geeft een geestelijke idee te kennen die bij God en Zijn schepping hoort. Elk idee van God geeft uitdrukking en gestalte aan een goddelijke volmaaktheid. Dit maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is om opnieuw geboren te worden. Herboren worden als beeld en gelijkenis van God, als het ware wezen van de mens. Een fysieke verandering of wat we genezing noemen is het gevolg van wedergeboorte. Het is de volmaaktheid van de geestelijke idee die zich toont in ons huidig begrip van het bestaan. Hoe meer wij de geestelijke idee de onze maken, die liefhebben en ernaar leven, des te meer wordt de volmaaktheid van deze idee in ons leven duidelijk.

Geen opmerkingen: