maandag 17 juni 2013

Toevlucht

God is altijd aanwezig, en Zijn macht is altijd daar waar we die nodig hebben. Het is voor ons zaak te leren hoe we die kunnen herkennen, aanvaarden en hoe er gebruik van te maken. Maar hoe doen we dat? In feite niet anders dan de manier waarop we onze ouders, een vriend, of een leraar vertrouwen en liefhebben en van al het goede dat zij ons geven gebruik maken. Op dezelfde wijze kunnen we God, of de goddelijke Liefde, leren kennen en vertrouwen, en leren Hem lief te hebben. En in de mate dat onze gedachten vervuld zijn van de alheid en almacht van God en wij ernaar streven aan Zijn liefde uitdrukking te geven, zullen we ontdekken wat er verkeerd is in ons leven en zo wordt dat door Gods macht vernietigd. We zullen er dan op attent zijn dat “dat gevoelen [in ons is], hetwelk ook in Christus Jezus was.” Door de studie en toepassing van Christian Science zullen we geleidelijk aan leren onze eigenwil te laten varen voor Gods wil en zodoende in staat zijn in onszelf te genezen wat genezing nodig heeft en zo ook in ons gezin en ons beroep. Wij dragen op die wijze meer en meer bij aan de genezing van onze wereld. Wij leren onze gedachten vrij te houden van alles wat Gods alheid en goedheid ontkent, zoals weerzin tegen verhuizen, mopperige ontevredenheid en gebrek aan liefde. Wanneer wij er werkelijk naar verlangen God te dienen, God met heel ons hart lief te hebben en te begrijpen en om die reden weigeren onszelf te beschouwen als gelimiteerde stervelingen, helpt dit om ons geestelijk begrijpen te verdiepen en leren we dat God onze veiligheid en onze toevlucht is.

Geen opmerkingen: