dinsdag 4 juni 2013

Rechtvaardigheid

In Wetenschap en Gezondheid blz. 332 zegt Mrs. Eddy: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Als ons hart in opstand komt tegen het kwaad en tegen onmenselijkheid, dan is het die goddelijke boodschap van God - van het werkelijke Gemoed, de bron van alle rechtvaardigheid, van alle goede eigenschappen en ideeën - die in dat geval tot uw en mijn bewustzijn spreekt. En er valt oneindig veel meer te halen uit die boodschap dan alleen een lichte aanduiding tot rechtvaardigheid. Want, zo leren wij in Christian Science, de Christus is Gods macht tot zelfopenbaring, die aan het menselijk bewustzijn toont wat Gods liefde inhoudt en wat God is en doet. En wat wij horen is een element van de Christelijkheid van Christus, die onrecht vernietigt door radicale verandering en wedergeboorte in ons mensen teweeg te brengen. Dan zien wij een tipje van de ootmoed van Christus, die de mens ondergeschikt maakt aan zijn Schepper, maar aan niets anders in de hemel of de aarde. Tot ons spreekt de trouw van Christus, die nooit aflatende genegenheid, steeds vol liefde en zorg. Ook is daar de rechtvaardigheid van Christus, die als wij haar horen, ons hart reinigt, zodat wij God zien. Elke eigenschap van God is te horen in die boodschap, die het ware en reine bewustzijn vormt naar het volledige beeld van God. “Christus geeft de onvernietigbare mens te zien, die door Geest geschapen, gevormd en bestuurd wordt.” (W&G 316)

Geen opmerkingen: