donderdag 13 juni 2013

Onveranderlijke Waarheid

Het is zoals we in Wetenschap en Gezondheid vinden op blz. 11: “Gebed kan in de onveranderlijke Waarheid geen verandering brengen, evenmin kan gebed op zichzelf ons Waarheid doen begrijpen; maar gebed, dat gepaard gaat met een vurig verlangen de wil van God te kennen en te doen, zal ons alle Waarheid binnenleiden.” Als u bijvoorbeeld in zaken bent en dikwijls snelle beslissingen moet nemen, waarbij vele factoren in het spel zijn, dan kan het u helpen te weten wat de geestelijke feiten zijn - dat de goddelijke Liefde voor ieder van ons zorgt en dat de intelligentie van het oneindig Gemoed ons allen ter beschikking staat. Zulk gebed kan op de meest praktische manier het gewicht van persoonlijke verantwoordelijkheid van ons afnemen. God is het altijd aanwezige Gemoed, dat zijn idee, de mens, omsluit. U kunt dat Gemoed als het uwe leren kennen, de bron van nimmer falende wijsheid en intelligentie. Naarmate u zich tot het goddelijk Gemoed leert wenden voor leiding in al uw zaken, zult u merken dat u antwoord krijgt op manieren die u kunt begrijpen en in toepassing brengen; nieuwe ideeën over hoe u het materiaal dat u ter beschikking staat op de beste wijze kunt gebruiken; hoe u efficiënter de u ten dienste staande hulpbronnen kunt benutten; hoe u beter gebruik kunt maken van informatie en ervaring die over de jaren is vergaard. Is dit niet waar we allemaal voor bidden? Is dit niet wat we werkelijk voor onszelf, voor onze vrienden en naasten wensen?

Geen opmerkingen: