woensdag 5 juni 2013

Innerlijke waarde

Hoe kijken we naar het uitoefenen van menselijke wilskracht? Jezus zei: “Niet mijn wil , maar de Uwe geschiede.” Slaan wij daarmee geen spijkers in de handen van alles wat waarde bezit, door te zeggen: “Nee! Mijn wil geschiede.” In Christian Science is de menselijke wil slechts een andere term voor het geloof dat de stof intelligentie bezit die zich tegen Geest, God, keert. Buigen voor de goddelijke wil brengt de innerlijke waarde van de mens aan het licht in het menselijk bewustzijn. Werkelijk menszijn is de werking van Gods wil. De mens vertegenwoordigt Geest, niet het vlees, in wat hij is en doet. Gods wil kan slechts geschieden. En Gods wil blijft onafgehandeld werk, de diepste noodzaak van ons bestaan, totdat hij geschied is. Wilt u werkelijke innerlijke waarde kennen en weten wat u - als een enkel persoon - werkelijk kunt bereiken? Probeer dan niets te doen zonder de Christus, de ware idee die het goede verkondigt aan uw bewustzijn. Laat iedere hoop op prestaties en betekenis in het leven steunen op gebed: “Uw wil geschiede. Laat niet het vlees, maar Uw gerechtigheid, Uw kracht, Uw zuiverheid, Uw leven vertegenwoordigd zijn in wat ik doe.” God te erkennen als de bron van uw wezen, zal alles wat van innerlijke waarde is in u en mij tot bewuste uitdrukking brengen. Mrs. Eddy vat het samen in één zin: "Bewuste innerlijke waarde schenkt voldoening aan het hongerend hart, en niets anders kan dit." (Message 1902 blz. 17)

Geen opmerkingen: