vrijdag 28 juni 2013

Hymn 58

Dit couplet van Hymn 58 is bijzonder helpend wanneer we bidden om als volgers van Christus het beste actief de wetten van God te demonstreren.

Joy
Come we daily then, dear Father,
Open hearts and willing hands,
Eager ears, expectant, joyful,
Ready for Thy right commands.
We would hear no other voices,
We would heed no other call;
Thou alone art good and gracious,
Thou our Mind and Thou our All.

Laat ons dagelijks tot U komen,
Hand en hart voor U bereid,
't Oor verlangend naar U luisterend, 
Uw geboden toegewijd. 
Zie, wij vragen slechts Uw leiding,
Uwe hulp, die redden zal;
Gij zijt goedheid, zijt ontferming,
Uw genade vult het al.

Geen opmerkingen: