vrijdag 14 juni 2013

Bevestigend gebed

Wanneer ons begrip van God en onze verwantschap tot Hem beter wordt, verandert ons leven onmiddellijk ten goede. Daaruit volgt vanzelf dat we beter in staat zijn alle veranderingen die er om ons heen plaatsvinden in constructieve banen te leiden. We kunnen positief op deze veranderingen reageren en er op nuttige wijze toe bijdragen. Maar om betere resultaten te verkrijgen, is het niet genoeg dat we deze verbeterde begrippen alleen maar intellectueel of aan de oppervlakte van ons denken aannemen. Ze moeten de kern van ons denken en handelen gaan vormen. We moeten ze in de diepste zin eigen maken. Dit doen we door gebed, en door wat we Christian Science behandeling noemen. Deze behandeling is de basis van iedere genezing in Christian Science, van het overwinnen van verdriet tot het overwinnen van alcoholisme, van het genezen van een zogenaamd ongeneeslijke ziekte tot het herstellen van verbroken familiebanden. Het gebed van geestelijk begrijpen is de grootste macht die er bestaat om veranderingen teweeg brengen, die de hele mensheid zullen zegenen. Jezus’ leven als voorbeeld nemend, kunnen we zien dat het de duidelijke geestelijke erkenning is van de aanwezigheid en macht van de Liefde en het Gemoed die God zijn. Bevestiging van de eeuwige feiten van het zijn, brengt de absolute overtuiging van geestelijke autoriteit in ons denken. Door dit bevestigend gebed te bidden, kunnen we in iedere gegeven situatie de waarheid verklaren en weten. Het stelt ons ook in staat de stoffelijke illusie, die beweert als feit in ons denken toegelaten te moeten worden, te ontzenuwen. Door bevestigend gebed stijgen we geestelijk hoger en dit bevordert vooruitgang op ieder denkniveau.

Geen opmerkingen: