maandag 3 juni 2013

Annual Meeting replay

Annual Meeting 2013 in Boston


Annual Meeting, June 3, replay!

You're invited to join the officers of The Mother Church for a replay of Annual Meeting—webcast from the Directors’ Boardroom.Small seeds ... vital growth: a Church rooted in healing

Christ Jesus taught that a tiny mustard seed—"the least of all seeds"—would grow into a tree where birds would lodge (see Matthew 13:31, 32). 
Mattheus 13:31, 32
31 "Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, dat een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid"
32 "Dat wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgegroeid is, dan is’t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en in zijn takken nestelen."

 

Geen opmerkingen: