zondag 9 juni 2013

Al-ziende Ziel

Als u aan een kind zou vragen waarom hij zoveel van zijn moeder houdt, zou u het antwoord krijgen: omdat ze zo lief is, zo zorgzaam en omdat ze altijd aan alles denkt wat helpt en goed is. Ik betwijfel het of u ooit iets zou horen over de maat schoenen die ze draagt of omdat ze 60 kilo weegt. Het kind houdt van de geestelijke kwaliteiten die het voelt. Menselijke vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn een indicatie van de geestelijke liefde en betrouwbaarheid die in ieder idee van God aanwezig zijn. Als u deze kwaliteiten ziet, is dit een teken dat u uw geestelijk onderscheidingsvermogen gebruikt, dat u van God gekregen hebt. Dit betekent overigens niet dat we geen notitie nemen van de dingen die we menselijk waarnemen. Het betekent dat we dankbaar zijn voor al het goede en door het kwaad met al zijn beperkingen heen kijken, omdat het geen deel uitmaakt van Gods schepping. Het kwaad en de stof zijn slechts drogbeelden van de stoffelijke zin - leugens, zoals Jezus ze noemde. We hebben God en zijn volmaakte geestelijke schepping zo lief, dat we de volmaaktheid steeds meer en meer gaan zien. Kwaad en beperkingen worden dan overwonnen. Het vermogen om het geestelijk goede te zien, bezitten we allemaal. Ongeacht onze komaf of achtergrond, onze opleiding of sociale klasse, we kunnen allen hier op dit moment het goede onderscheiden, omdat we allen de geestelijke en volmaakte uitdrukking zijn van al-ziende Ziel.

Geen opmerkingen: