maandag 27 mei 2013

Suggestie

Is God in staat ons te beschermen? Zelfs Jezus stond voor deze vraag. Hij kreeg de impuls zichzelf van de tinnen van de de tempel naar beneden te werpen om God te testen en te zien of de belofte van de Bijbel - dat God de mens beschermt - wel waar was. Wat is de betekenis van deze twijfel? Jezus wist het antwoord. En daardoor was hij in staat onmiddellijk de zonde te onderkennen in die impuls. Hij zag de verborgen zonde in de gedachte die twijfelde aan de beschermende kracht van God. Hij herkende die en gaf er een naam aan: satan. Satan is de naam voor iedere suggestie die tracht God te ontkennen. Het is dezelfde suggestie waarmee alle mensen, door de eeuwen heen geconfronteerd worden. Wat deed Jezus? Werd hij erdoor in de war gebracht? Voelde hij zich schuldig? Nee, hij accepteerde die gedachte niet als iets  dat uit hemzelf voortkwam. Hij kende aan die gedachte geen enkele macht toe. En met gezag wierp hij die suggestie uit zijn gedachten met de woorden: “Ga weg van mij satan.” Is God in staat ons te beschermen? Wat is God? De Bijbel leert dat God Geest is; zonder begin en zonder einde; dat Hij alle ruimte vult. Zijn alomtegenwoordigheid maakt dat wij God beschouwen als oneindig, als alles, en er kan geen andere tegenwoordigheid of macht zijn. We kunnen ons geen plaats indenken waar God niet is.

Geen opmerkingen: