dinsdag 14 mei 2013

Genezing

In Christian Science wordt genezing tot stand gebracht door gebed, door wat een “behandeling in Christian Science” genoemd wordt. Men vraagt wel eens: “Wat gebeurt er eigenlijk in zo’n gebed?” U moet beginnen te begrijpen dat Christian Scientisten niet bidden om God en Zijn wetten te veranderen. We proberen in ons gebed niet God te beïnvloeden. We vragen ook niet om een wonder. We weten dat God reeds het absolute goede is, dat Zijn wet een wet van harmonie is en dat Hij de mens volmaakt heeft geschapen en hem  aldus in harmonie en rust in stand houdt. Het doel van ons gebed is onze gedachten in overeenstemming te brengen met Gods wet, de reeds gevestigde Wetenschap van het Zijn te begrijpen, onjuiste geloofsvormen los te laten en Gods liefde en Zijn eeuwigdurende zorg voor de mens te erkennen. Jezus ging in zijn gebed hiervan uit. Zijn daden kwamen niet voort uit geloof, maar uit geestelijk begrijpen. Hij had inzicht in de wet van God en gebruikte die om te genezen en de menselijke gedachte tot nieuw leven te wekken. Het eerste wat we in ons gebed moeten doen is ons bevrijden van angst. U kunt uzelf bevrijden van angst door de alheid van God, de goedheid van God, en de almacht van God te beseffen. Wanneer we de waarheid, dat alles onder Gods leiding en bestuur staat, eigen hebben gemaakt, voelen we de nabijheid van de goddelijke Liefde, de alomvattendheid en de macht van Liefde en dan zijn we verlost van angst. Dit is vaak al voldoende om te genezen.

Geen opmerkingen: