dinsdag 9 april 2013

Nieuwe zekerheid

Gehoorzaamheid aan de goddelijke wet is geen verouderd begrip, maar een praktische levenshouding. Ieder mens heeft een betrouwbare grondslag nodig om zijn levenshouding op te baseren. De vraag is: waar is die te vinden, vooral in een tijd van verbrokkelde gezinsstructuren en tradities die hun waarde hebben verloren? Door bestudering van Christian Science hebben velen nieuwe waardering gekregen voor de leer van de Bijbel - nieuwe zekerheid door iets dat solide is en onwrikbaar, en waarmee te leven valt in roerige tijden. Mrs. Eddy was een vroom  en toegewijd Christen, met een geestelijke denkwijze die revolutionair was voor haar tijd. Zij beschouwde God als de opperste Wetgever, maar zij ging veel verder in deze richting. In Wetenschap en Gezondheid stelt ze de vraag: “Is er meer dan één God of Beginsel?” En zij beantwoordt haar eigen vraag: “Neen. Beginsel en zijn idee is één en dit ene is God, het omnipotente, alwetende en alomtegenwoordige Wezen, en Zijn weerspiegeling is de mens en het heelal.” De standvastige aard van het goddelijk Beginsel bestuurt het heelal en is de bron van een nimmer dwalende, geestelijke wet en is daardoor een betrouwbare grondslag om op te bouwen.

Geen opmerkingen: