vrijdag 12 april 2013

Evenwicht

Een starre houding, standvastigheid zonder soepelheid, gaat al te gemakkelijk over in boosheid of in een slecht humeur of vervalt in neerslachtigheid. Een soepele denkwijze daarentegen, die in evenwicht gehouden wordt door een vaste grond van gezonde opvattingen kan echter de tegenwerkende krachten zonder schade weerstaan. We hebben allemaal behoefte aan vastheid en soepelheid en ook aan een evenwicht van andere kwaliteiten, zoals kracht en zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en vrijheid, rust en actie. Ook dienen onze mannelijke eigenschappen in evenwicht te zijn met onze vrouwelijke eigenschappen. Zo’n evenwicht is even noodzakelijk voor de structuur van ons leven als voor de structuur van een gebouw of een boom. Hoe kunnen we wat ontbreekt terugkrijgen en zo die volledigheid in ons leven bereiken die nodig is voor een opwaartse vlucht? Mrs. Eddy schrijft: “Christian Science verlangt beide wetsbetrachting en evangelie om het genezen te demonstreren . . Als eenheid herstellen ze het evenwicht tussen het gemoed en het lichaam en vereffenen de rekening van de mens met zijn Schepper.” Miscellaneous Writings p. 65. Dit is de  geestelijke wet van één God, één macht, zonder ook maar iets wat daarmee in strijd is.

Geen opmerkingen: