woensdag 10 april 2013

Dankbaar besef

Gebed hoeft niet te bestaan uit een lang zoekproces naar de waarheid die de dwaling weerlegt. Wel moeten we in alle stilte luisteren naar de openbaring van Gemoed. Soms tasten we in het duister omtrent hetgeen verbetering behoeft en kunnen we geen helder beeld krijgen hoe de zaak aan te pakken. Nederig, oprecht gebed, alle hoop op God gericht houden en een dankbaar besef van Zijn altijd tegenwoordige liefde brengen de Christus, Waarheid, dichterbij. Hoe vaak blijven we niet dubben over de dwaling, de leugen, hechten er geloof aan en laten ons door vrees overmannen, in plaats van deze leugen onmiddellijk te verwerpen en te vervangen door de specifieke waarheid die hem corrigeert? Wanneer we een leugen als onwerkelijk hebben aangenomen en de nietsheid ervan onder ogen hebben gezien - ze behoort niet bij God of de mens - kunnen wij beginnen ons ervan los te maken door onszelf te zien als de weerspiegeling van het ene alwetende goddelijk Gemoed. Als we dit Gemoed gehoorzamen, dan zullen onze gedachten en ervaringen in harmonie komen met God. In Wetenschap en Gezondheid blz. 273 staat: “God heeft nooit een stoffelijke wet ingesteld om de geestelijke wet op te heffen.” Wanneer wij inzien dat de stoffelijke wet fundamentele dwaling is, die het gevolg is van het steeds veranderende getuigenis van de zinnen, zullen we maar wat graag steunen op Gods onveranderlijke, onweerlegbare wet van harmonie.

Geen opmerkingen: