maandag 25 maart 2013

Vrijheid van gedachte

“Er is niets wat ons meer hoop geeft dan juist denken en juist handelen, en het geloof in de zegen van getrouwheid, moed, geduld en genade” (Miscellany 209). De vrijheid om juist te denken is het mensdom door God geschonken en daarom is zij eeuwig en altijd tegenwoordig. Juiste gedachten, heldere gedachten, eerlijke gedachten komen altijd voort uit het goddelijk Beginsel en verbinden het bewustzijn van mensen met God. Christus Jezus zou niet het Christendom aan de wereld hebben kunnen geven, als zijn gedachten niet uit Beginsel waren voortgekomen. Hij werd niet gedreven door zucht naar populariteit, macht of rang. Een dergelijke drang komt niet voort uit Beginsel, maar uit het sterfelijk gemoed. De zending van de Meester was de Christus te demonstreren, en het verlangen God en zijn medemensen te dienen was de drijfveer van al zijn gedachten. Hij week nooit af van de rechte weg van Waarheid. Hij bewees, dat zijn van God gegeven recht op vrijheid van gedachte hem niet ontnomen kon worden. De verlokkingen van de wereld vonden geen weerklank in zijn bewustzijn, dat altijd één was met God.

Geen opmerkingen: