vrijdag 8 maart 2013

Volmaakte Liefde

Alleen de goddelijke Liefde, zoals zij in Christian Science geopenbaard wordt, kan vrees wegnemen, gebroken harten helen en de gedachte voeden met het brood des Levens. Het is deze volmaakte Liefde, van wie het enige doel is, zegening te brengen, die de mensen moet leren begrijpen en gehoorzamen aan God.  In Jes. 40:11 lezen wij: “Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.” Christian Science verkondigt Gods steeds uitstromende en onveranderlijke Liefde voor allen. Volledig vertrouwen stellen in de allen-liefhebbende God is nooit misplaatst en het blijft nooit zonder goede resultaten. Aangezien de enige waarachtige mens de onsterfelijke manifestatie is van het oneindig Gemoed, kan er geen plaats zijn voor de zinsbegoocheling dat er een sterveling is, onderworpen aan fysieke toestanden. Paulus heeft gezegd (Rom. 8:38,39): “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”

Geen opmerkingen: