zondag 10 maart 2013

Kompas

De krachtige bewijzen die Christus Jezus de mensen gaf van Gods wet, terwijl hij helend en lerend rondging in Galilea, kwamen voort uit zijn helder besef dat hij Gods zoon was. Hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook” (Johannes). Hij wist dat hij niets van zichzelf kon doen; hij keerde zich met zijn hele hart tot God om te horen hoe hij Zijn werk moest doen. De Christus of de ideale mens, was Jezus’ reine, geestelijke zelf; er bestond bij hem geen enkele twijfel over het feit dat hij de uitdrukking van God was. Als wij God, die goddelijk Beginsel en Liefde is, toestaan om het middelpunt van ons leven te vormen, verliezen we geleidelijk aan al ons egoïsme en vinden wij toegang tot al het goede dat God ons geeft. Gehoorzaamheid aan Gods wet brengt ons onvoorstelbare vreugde en levensvervulling. Wetenschap en Gezondheid blz. 102 verklaart: “Er is slechts één werkelijke aantrekkingskracht - die van Geest. De kompasnaald, die naar de pool wijst, is een symbool van deze alomvattende kracht, of de aantrekkingskracht van God, het goddelijk Gemoed.” De Wetenschap van het Christendom komt tot dit tijdperk om de mensheid te voorzien van zeekaart en kompas, om hem de weg te wijzen die wegvoert uit de duisternis van het materialisme naar het daglicht van de geestelijke werkelijkheid.

Geen opmerkingen: