vrijdag 15 maart 2013

Kameraadschap

In geestelijke kameraadschap, beklimmen we de hoogten van heiligheid; vol vertrouwen wandelen wij langs stille wateren van Waarheid; wij plukken de vruchten van de boom des Levens; wij genieten van de aangename atmosfeer van Ziel en van de warme glans en het zonlicht van Liefde. Een glimp van het geestelijk bestaan betekent een glimp van ware kameraadschap. Geestelijke kameraadschap kan niet gevonden worden in de woestijn van de stoffelijke zin of in de woestenij van menselijke voorstellingen. Stoffelijke persoonlijkheid brengt haar niet aan het licht. Ware kameraadschap is in het eeuwige Alles besloten; zij is ingeboren in de oorspronkelijke werkelijkheid. Zij behoort tot ‘s mensen erfdeel krachtens het gezag van de goddelijke wet; zij is de mens gegeven, maar wordt haar nooit ontnomen, een geestelijk een-zijn, dat nooit verbroken kan worden, een universele geestelijke idee, die altijd kan worden gevonden, door te streven naar een inniger bekendheid met God. Maar wanneer de geestelijke zin wordt verwaarloosd en men toegeeft aan de stoffelijke zin, zullen persoonlijke beweegredenen en handelingen de gevoelens gaan beheersen en ware kameraadschap zal verloren gaan in een warnet van menselijke voorstellingen.

Geen opmerkingen: