zondag 24 maart 2013

Beproeving

Velen van ons zijn schijnbaar door hete vuren van allerlei soort beproeving gegaan, die voor de menselijke zin misschien met de razernij van de oven van Nebukadnezar vergelijkbaar was. Het belangrijke bij dit soort ervaring is niet de aard van het vuur, niet de grootte van hitte, en ook niet de duur van de tijd, dat het vuur brandt, maar veel meer de geestestoestand waarin de beproeving werd ondergaan en het verbeterde begrijpen van God en de mens, dat er de uitkomst van was. Afbrekende kritiek, teleurstelling in vriendschap en in familieverhoudingen, gebrek en lichamelijk letsel en geldgebrek zijn enkele disharmoniën, die bij tijd en wijle de schijnbare macht van het vuur kunnen bezitten. Men doet er goed aan te bedenken, dat elke toestand, die de stoffelijke zin een belemmering toeschijnt, in werkelijkheid louter de ontkenning van een geestelijke waarheid is. Hoewel de ontkenning van dwaling (zoals het schijnbare bestaan van economische recessie) een belangrijke stap kan zijn, moet het samengaan met het verkrijgen van een positieve geestelijke waarheid, wil er een overwinning van enige betekenis plaatsvinden. Christian Scientisten die weinig verlichting ondervonden door slechts de dwaling te ontkennen, kregen pas een manifestatie van het goede te zien, nadat er een groeiend positief begrijpen van overvloed in Geest in hun denken plaatsvond.

Geen opmerkingen: