woensdag 6 februari 2013

Heraut


Weerspiegeling 
Reflection

Het onderwerp weerspiegeling levert nog wel eens moeilijkheden op voor wie niet diepgaand vertrouwd zijn met de studie van Christian Science, aangezien het veelvuldig gebruikte voorbeeld van een spiegel de indruk kan wekken dat er een scheiding bestaat tussen datgene wat wordt weerspiegeld en de weerspiegeling zelf. 

Het woord “reflecteren” zoals het Amerikaanse woordenboek van Webster dat geeft, betekent onder meer “in gedachten overdenken, aandacht geven aan wat zich binnen het gemoed afspeelt, letten op de feiten of verschijningsvormen van het bewustzijn”. En bij “weerspiegeling” vinden we: “elke toestand waarbij het gemoed zijn eigen inhoud overdenkt”. 
Lees verder >>>

Geen opmerkingen: