zondag 27 januari 2013

Goed nieuws

De laatste decennia is een tijd geweest van opzienbare materiële, wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Maar het is onmiskenbaar dat al deze menselijke activiteiten weinig gedaan hebben om de geestelijke kwaliteit van het leven te verbeteren. De mensen zijn niet gelukkiger, veiliger of meer tevreden geworden en zij beginnen onrustig te worden. Zij kijken opnieuw rond om ware voldoening en tevredenheid te vinden, maar zij moeten goed uitkijken voor wat voor ideeën zij zich open stellen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 224: “Een verhevener en praktischer Christendom, dat de bewijzen van gerechtigheid geeft en voorziet in al wat stervelingen bij ziekte en gezondheid nodig hebben, staat aan de poort van onze tijd en klopt om binnengelaten te worden." Dan vraagt zij: ”Wilt u de deur openen of sluiten voor deze bezoeker, die in de stilte des ootmoeds als een engel tot ons komt, zoals hij eertijds op het midden van de dag aan de aartsvader verscheen?” Gods engel brengt nu zijn boodschap weer hier. In zijn nieuwe vorm klopt Christus dringend op de mentale deur van de mensheid. Hij brengt het goede nieuws van Gods liefde en belooft gezondheid, harmonie en algehele volmaaktheid voor iedereen. Wilt u de deur openen voor deze engel - deze goddelijke boodschap - die tot ons komt?

Geen opmerkingen: