dinsdag 22 januari 2013

Gods goedheid

In onze huidige samenleving zien we een verscheidenheid van kwade geloofsvormen - haat, angst, jaloezie, wellust. Voor elke vorm van dwaling bestaat een tegenmiddel. Jezus zei: “Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degenen die u haten, en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen” (Matt. 5:44). Als wij onze naaste liefhebben, weerspiegelen we de goddelijke Liefde en brengen de goddelijke natuur tot uitdrukking. Deze eenheid met Liefde hernieuwt onze kracht, maakt ons meer bewust van onze talenten en bevrijdt ons van iedere begrenzing. Door ons gebed beseffen we dat we in de tegenwoordigheid van God, Leven, Waarheid en Liefde zijn. En de tegenwoordigheid van God werkt stimulerend, vernieuwend, versterkend. Dit biddend werk maakt duidelijk dat het God is die geneest. Niet het menselijk gemoed, maar het goddelijk Gemoed vernieuwt. Alle macht komt voort uit God. En deze macht is onbegrensd, ja, ze is oneindig. Waarheid is het Gemoed van de mens. Liefde is de intelligentie die het wezen van de mens bestuurt en vormt. Geen wonder dat wij God prijzen en roemen in Zijn naam, Zijn wezen. We kunnen ons verheugen in de rijke overvloed van Gods goedheid.

Geen opmerkingen: