maandag 28 januari 2013

Alles-in-alles

Toen Wetenschap en Gezondheid meer dan een eeuw geleden werd geschreven, leek het boek bijna revolutionair. In die tijd beschouwden de natuuurkundigen de wereld als een solide massa materie - een massa die was samengesteld uit vaste stoffelijke deeltjes of atomen. Maar op basis van de alheid van God, de goddelijk Geest of Gemoed, legt Wetenschap en Gezondheid deze verrassende verklaring af: “Er is geen leven, waarheid, intelligentie noch substantie in de stof. Alles is oneindig Gemoed en zijn oneindige manifestatie, want God is Alles-in-alles.” En het vervolgt: “De mens is niet stoffelijk; hij is geestelijk” (blz. 468). Van begin tot eind legt Wetenschap en Gezondheid de nadruk op de alheid van God en Zijn heelal en de mens, en de daaruit volgende onwerkelijkheid van alles wat niet God is of niet van God afstamt. Dit fundamentele feit is uiteraard in overeenstemming met de Bijbel. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament vinden wij aanhoudend verklaringen van Gods oneindigheid - Zijn almacht, alomtegenwoordigheid en allesomvattende intelligentie. “Ik ben God en niemand meer” (Jes. 45:22). “Vervul ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere” (Jer. 23:24.) “De Heere de almachtige God, heeft als Koning geheerst” (Openb. 19:6). En zo verder. God is Alles-in-alles. God is alomtegenwoordigheid, almacht, alle intelligentie. Er is niemand dan Hij alleen.

Geen opmerkingen: