donderdag 31 januari 2013

Heraut


Echte spiritualiteit of spiritisme? 
Genuine spirituality or spiritualism?
The Christian Science Journal, 09.2012 
Diane Zeis

Aanvankelijk dacht ik dat de belevenis waarover ik nu ga vertellen de vreemdste was die ik ooit had meegemaakt, maar achteraf begrijp ik dat het in wezen een waardevolle les was die me in staat stelt anderen met een soortgelijk probleem te helpen.
Op een woensdagavond toen mijn man en ik thuiskwamen van een getuigenisbijeenkomst in onze kerk, zagen wij een berichtenlichtje op onze telefoon knipperen. Het bericht was van onze zoon, die ongewoon opgewonden klonk en ons vroeg om hem zo snel mogelijk terug te bellen. 

Lees verder >>>

woensdag 30 januari 2013

Next audio chat 5 februari 2013Conscious worth satisfies the heart

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 05, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Mark Unger
Have you ever struggled with feelings of low self-esteem? Who in the world hasn't? Do you value and truly love yourself? This can certainly be a challenge at times for all of us.
We can all find our true worth by understanding our spiritual identity as God's precious, loved child. In the Bible, Jeremiah 31:3 states: "The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee."
Join Christian Science practitioner Mark Unger as he answers questions about how each one of us can really feel and know our true worth, and appreciate how awesome we really are as God's children. This understanding can satisfy our own hearts and enable us to bless the world.
About Mark Unger: Mark grew up in Spokane, Washington, with two older brothers. Feeling God’s leading, Mark began investing in rental houses by using his savings from paper routes and small jobs. At age 19, again feeling God’s leading he took a one-year trip around the United States on his motorcycle. He wanted to depend completely on the God he was learning about through his study and practice of Christian Science to meet every need.
As a public speaker in 2004 and 2005 he traveled the US as a member of the Christian Science Board of Lectureship of The First Church of Christ, Scientist, speaking to various audiences about spiritual healing. In addition, Mark has worked in prisons and other treatment and detention centers, helping inmates to appreciate and value themselves as God's loved children.
Mark has been a practitioner for over 30 years. He has his home and office in Ashland, Massachusetts, and is currently serving as Superintendent of The Mother Church Sunday School.

dinsdag 29 januari 2013

Light of the World

Schilderij van Holman Hunt

Story behind the painting.

Gekroond met licht

Er hangt een tamelijk bekend schilderij van de Engelse schilder Holman Hunt in de  St.Paul’s Cathedral in Londen waaruit we veel kunnen leren. Het draagt de titel “Het licht der wereld.” Dit schilderij beeldt symbolisch de gedaante van Christus Jezus af, gekroond met licht. Hij heeft een lantaarn in de hand, staat bij een huis in een donker bos en klopt aan de deur. Het huis is volledig in duisternis gehuld en het is duidelijk dat de deur in geen jaren is open gemaakt. Onkruid tiert langs de muren en die deur. Hij heeft van buiten geen deurknop. Blijkbaar kan de deur slechts van binnenuit worden geopend. Wat zegt dit beroemde schilderij eigenlijk? We kunnen het huis zien als symbool van een menselijk wezen - van een ieder wiens denken duister is en onbezield, misschien overmand door verdriet, ziek of teleurgesteld in het valse materialistische geloof gescheiden te zijn van God. En wij kunnen de Christus, Gods ware idee - Zijn goddelijke boodschap van liefde aan de mensheid - zien als stond hij voor de deur van het denken om hoop, troost en genezing te brengen. Al wat iemand moet doen om getroost en genezen te worden, is de deur open te doen - zich bewust te worden van het feit dat de mens feitelijk één is met God, en de geestelijke gaven te erkennen die God onophoudelijk aan Zijn kinderen doet toekomen. En volgens de Bijbel zijn die gaven zeer kostbaar. Zij bestaan uit geestelijke ideeën en mentale eigenschappen. Zij bestaan uit zo’n overvloed van geluk en harmonie en vreugde dat men zich afvraagt waarom niet iedereen de Christus boodschap van Gods liefde met open armen ontvangt.

maandag 28 januari 2013

Alles-in-alles

Toen Wetenschap en Gezondheid meer dan een eeuw geleden werd geschreven, leek het boek bijna revolutionair. In die tijd beschouwden de natuuurkundigen de wereld als een solide massa materie - een massa die was samengesteld uit vaste stoffelijke deeltjes of atomen. Maar op basis van de alheid van God, de goddelijk Geest of Gemoed, legt Wetenschap en Gezondheid deze verrassende verklaring af: “Er is geen leven, waarheid, intelligentie noch substantie in de stof. Alles is oneindig Gemoed en zijn oneindige manifestatie, want God is Alles-in-alles.” En het vervolgt: “De mens is niet stoffelijk; hij is geestelijk” (blz. 468). Van begin tot eind legt Wetenschap en Gezondheid de nadruk op de alheid van God en Zijn heelal en de mens, en de daaruit volgende onwerkelijkheid van alles wat niet God is of niet van God afstamt. Dit fundamentele feit is uiteraard in overeenstemming met de Bijbel. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament vinden wij aanhoudend verklaringen van Gods oneindigheid - Zijn almacht, alomtegenwoordigheid en allesomvattende intelligentie. “Ik ben God en niemand meer” (Jes. 45:22). “Vervul ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere” (Jer. 23:24.) “De Heere de almachtige God, heeft als Koning geheerst” (Openb. 19:6). En zo verder. God is Alles-in-alles. God is alomtegenwoordigheid, almacht, alle intelligentie. Er is niemand dan Hij alleen.

zondag 27 januari 2013

CS Nederland op Facebook

Weet u al dat Christian Science Nederland ook op Facebook te vinden is...

Goed nieuws

De laatste decennia is een tijd geweest van opzienbare materiële, wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Maar het is onmiskenbaar dat al deze menselijke activiteiten weinig gedaan hebben om de geestelijke kwaliteit van het leven te verbeteren. De mensen zijn niet gelukkiger, veiliger of meer tevreden geworden en zij beginnen onrustig te worden. Zij kijken opnieuw rond om ware voldoening en tevredenheid te vinden, maar zij moeten goed uitkijken voor wat voor ideeën zij zich open stellen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 224: “Een verhevener en praktischer Christendom, dat de bewijzen van gerechtigheid geeft en voorziet in al wat stervelingen bij ziekte en gezondheid nodig hebben, staat aan de poort van onze tijd en klopt om binnengelaten te worden." Dan vraagt zij: ”Wilt u de deur openen of sluiten voor deze bezoeker, die in de stilte des ootmoeds als een engel tot ons komt, zoals hij eertijds op het midden van de dag aan de aartsvader verscheen?” Gods engel brengt nu zijn boodschap weer hier. In zijn nieuwe vorm klopt Christus dringend op de mentale deur van de mensheid. Hij brengt het goede nieuws van Gods liefde en belooft gezondheid, harmonie en algehele volmaaktheid voor iedereen. Wilt u de deur openen voor deze engel - deze goddelijke boodschap - die tot ons komt?

zaterdag 26 januari 2013

Geestelijke eenheid

God te leren kennen - de ware aard en bron van ons wezen. Helder inzicht in onze geestelijke eenheid met God maakt dat we een betere en meer bevredigende werkrelatie met Hem kunnen opbouwen, zoals Jezus in zijn leven duidelijk heeft aangetoond. Zo te leven is gebed, ons denken voortdurend in geestelijke banen sturen, onze geestelijke kracht vinden en uitdrukking geven aan ons ware wezen als kind van God.
In Wetenschap en Gezondheid, blz. 11, lezen we: "Gebed kan in de onveranderlijke Waarheid geen verandering brengen, evenmin kan gebed op zichzelf ons Waarheid doen begrijpen; maar gebed, dat gepaard gaat met een vurig, voortdurend verlangen de wil van God te kennen en te doen, zal ons alle Waarheid binnenleiden."

donderdag 24 januari 2013

Next chat 29 Januari 2013Advancing—not declining—years

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 29, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Lesley Gort
People around the world are living longer—many developed countries are seeing a significant rise in the proportion of older citizens. Yet there's more to life that simply living longer. Quality of life and a feeling of purpose are essential. Speaking of those who take a spiritual approach to life, the psalmist declared, "They shall still bring forth fruit in old age" ( Psalm 92:14).
To learn how your life can be fruitful, no matter what your age, join this chat with a Christian Science teacher and healer. Bring your questions to learn more about how trust in God can bring you peace, joy, and the power to make a difference in your life.
About Lesley Gort: Lesley was introduced to Christian Science after a succession of three miscarriages. One year after she read Science and Health with Key to the Scriptures, the first of three sons was born.
Lesley worked as a French teacher before entering the full-time practice of Christian Science in 1990; in 2003, she became a teacher of Christian Science. Lesley spent eight years as a Christian Science lecturer, traveling throughout Europe, lecturing in English and French.
Lesley and her husband live in northwest England, in Greater Manchester, where she teaches and maintains her healing practice.

Heraut


Hulp van Gods schepsels, voor Zijn schepping 
Help from God’s creatures, for His creation
Christian Science Sentinel, 9.3.2012
Redactioneel artikel

De boerenhond was spoorloos verdwenen, en de eigenaar werd ongerust. Hij organiseerde een zoektocht, die begon in de schemering en de hele nacht duurde. Net voor het licht begon te worden, werd de hond gevonden. Hij was niet ver weg onder een brug gekropen. Maar de grootste verrassing voor de zoekers was de ontdekking dat de hond zich onder de brug om een baby had gedrapeerd die daar te vondeling was gelegd. Een twee weken oude mensenbaby. En hierdoor had hij de baby warm gehouden en in leven gehouden. En tegelijkertijd had hij het kindje beschermd tegen nachtdieren die er niet op uit waren om bevriend te raken met mensen groot of klein. Het laatste bericht was dat zowel de hond als de baby het goed maakten en de verwachting was dat zij geen schadelijke gevolgen zouden ervaren (Ghana News Agency, 8 juni 2012). 

Lees verder >>>

dinsdag 22 januari 2013

Gods goedheid

In onze huidige samenleving zien we een verscheidenheid van kwade geloofsvormen - haat, angst, jaloezie, wellust. Voor elke vorm van dwaling bestaat een tegenmiddel. Jezus zei: “Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degenen die u haten, en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen” (Matt. 5:44). Als wij onze naaste liefhebben, weerspiegelen we de goddelijke Liefde en brengen de goddelijke natuur tot uitdrukking. Deze eenheid met Liefde hernieuwt onze kracht, maakt ons meer bewust van onze talenten en bevrijdt ons van iedere begrenzing. Door ons gebed beseffen we dat we in de tegenwoordigheid van God, Leven, Waarheid en Liefde zijn. En de tegenwoordigheid van God werkt stimulerend, vernieuwend, versterkend. Dit biddend werk maakt duidelijk dat het God is die geneest. Niet het menselijk gemoed, maar het goddelijk Gemoed vernieuwt. Alle macht komt voort uit God. En deze macht is onbegrensd, ja, ze is oneindig. Waarheid is het Gemoed van de mens. Liefde is de intelligentie die het wezen van de mens bestuurt en vormt. Geen wonder dat wij God prijzen en roemen in Zijn naam, Zijn wezen. We kunnen ons verheugen in de rijke overvloed van Gods goedheid.

maandag 21 januari 2013

Sentinel podcast

'Blessed are your eyes, for they see'
By Karen James January 21, 2013 - News of Healing

Karen James shares what she has learned from the Scriptures and Mary Baker Eddy about vision. She also shares two significant healings of eyesight that have taken place in her life.

zondag 20 januari 2013

Next chat 22 Januari 2013


Dealing with debt and financial fears

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 22, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Tom McElroy
If you’re familiar with the Bible story of Jesus finding money in a fish’s mouth (see Matthew 17:24-27), perhaps at times you’ve wished you could find the same! Are you or someone you know struggling to climb out from under a mountain of debt? Are you afraid of running out of money—or that you may never have enough? Do solutions seem impossible?
While sound financial planning is helpful, a spiritually inspired approach can really make all the difference. Bring your questions to this chat with Christian Science practitioner Tom McElroy from Whittier, California, to explore how prayer can meet any need (including the direst), calm fears about the future, and guide each one of us to a wise financial path forward.
About Tom McElroy: After graduating from college, Tom ran a branch of a California-based finance bank, and at the same time, volunteered as a prison chaplain, where he worked with inmates in men's, women's, and youth facilities. Inspired by the benefits he’d seen of applying his study of Christian Science in the prison ministry as well as in business, Tom decided to commit himself to being a full-time Christian Science practitioner. As a practitioner, he talks and prays with people from all over the world in order to help others find spiritually based solutions to challenges ranging from health and finance issues to relationship difficulties. Tom is also a member of the Christian Science Board of Lectureship.

vrijdag 18 januari 2013

Het Dagelijks Gebed

Dagelijks Gebed

"Uw Koninkrijk Kome";
laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid,
het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde
in mij wonen en 
alle zonde uit mij weren;
en moge Uw Woord 
de genegenheden van het gehele mensdom
verrijken en deze besturen!

- Mary Baker Eddy -

(Kerkhandleiding pag 41)

donderdag 17 januari 2013

Video

woensdag 16 januari 2013

Gods Woord

Drie jaar lang predikte Jezus het Koninkrijk Gods, dat wil zeggen dat hij bij alles wat hij zei en deed, uitging van een volmaakte God in Wie totaal geen duisternis is en dat hij de wereld zag als beeld en gelijkeins van Gods volmaaktheid. Hij weigerde daarbij enige macht te erkennen dan God, of het goede, alleen en hij werkte vanuit de zekerheid dat niets scheiding kon brengen tussen hem en God. “Ik en de Vader zijn één” predikte hij met nadruk (Joh. 10:30). Leven voor Jezus was één zijn met de Vader. Jezus had helder inzicht in de ware betekenis en macht  van Gods woord. Dit woord was het goddelijk licht en maakte dat de blinde zag; dit woord was vrijheid en richtte daarom de zieke vrouw op die 18 jaren samengebonden was geweest; dit woord was het leven zelf en was daarom de invloed die de dode zoon van de weduwe uit Naïn opwekte van de baar. En omdat dit woord de Waarheid was, kon het bewezen worden. Waarheid is eeuwig, daar is niets aan veranderd sinds Jezus in ons midden was. Dat is een feit en het is bovendien bewijsbaar.

dinsdag 15 januari 2013

Oorzaak en gevolg

De Wetenschap van het Christelijk genezen houdt in dat God de volmaakte oorzaak en de mens Zijn volmaakte gevolg is. Jezus verklaarde dat de mens vijgen leest van de vijgeboom, niet van de doornen en dat men druiven niet van de braamstruik snijdt maar van de wijnstok. Hij zei: “Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen...” (Math. 7:18). En ook: “Want iedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend...” (Luk 6:44). Soort geeft soort. Het is een onomstotelijke waarheid dat een oorzaak een gevolg heeft. Daar soort soort voortbrengt, moet een volmaakte oorzaak een volmaakt gevolg hebben. Als de oorzaak goed is, is het gevolg goed. Als de oorzaak de enige oorzaak is, kan er geen gevolg zijn uit enige andere oorzaak. Daar God Geest is, volmaakt, en de enige oorzaak, is het duidelijk dat de mens, als Gods gevolg, geestelijk en volmaakt moet zijn, en niet onderhevig aan of het resultaat  van enige andere oorzaak. Jezus wist dit onomwonden te zeggen (Math.5:48): “Weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”


maandag 14 januari 2013

Next chat 15 Januari 2013


Harmony in the workplace

 Sentinel Audio Chat

Audio begins on January 15, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
David Kennedy
In today's competitive marketplace, harmony in the workplace is a valuable asset for the company and a benefit to all employees. If this isn't the kind of workplace you're in, there's a spiritual solution that can bring joy back into your work life. It is the kind of prayer Christ Jesus used to mold his occasionally bickering disciples into a team that carried on his work and transformed the world.
If you'd like to see gossip, bickering, and criticism removed from your work life, and respect, harmony, and even joy, become a part of your day, bring your questions and concerns to this chat with a Christian Science teacher and healer.
About David Kennedy: For all of his adult life, David's commitment has been to the healing practice of Christian Science. Through the years David has gained a deepening appreciation for God's healing presence and power, and for the ability we each have to lean on God and find healing. David became a practitioner of Christian Science while living in Ann Arbor, Michigan, then later moved to Boston, Massachusetts, to serve The Mother Church. He now resides in Naples, Florida, where he works as a practitioner and teacher.

Verandering

Christian Science leert ons dat er een duidelijke relatie bestaat tussen ons menselijk bewustzijn en onze menselijke ervaring. Misschien klinkt dit als de theorieën die vandaag de dag door de medische wereld worden onderzocht, in hoeverre gedachten het lichaam beïnvloeden - zoals het gebruik van placebo's en de trainingstechnieken voor emotionele zelfbeheersing. Maar deze technieken hebben niets gemeen met Christian Science. Mrs. Eddy was een zeer toegewijd lezer en kenner van de Bijbel. Ze wist dat de eerste Christenen gedurende de eerste drie eeuwen na Jezus genezingen verricht hadden. In Wetenschap en Gezondheid schreef ze, blz.109: “. . .maar ik moest de Wetenschap van dit genezingswerk leren kennen en door goddelijke openbaring, rede en demonstratie vond ik mijn weg naar absolute gevolgtrekkingen.” Mrs. Eddy leerde inzien dat werkelijke genezing het gevolg is van een verandering van bewustzijn die voortkomt uit een dieper geestelijk begrijpen van God de goddelijke Waarheid, en Zijn wetten. Christian Science is niet gedachtelijke beheersing van de stof, niet geloofsgenezing of psychosomatische behandeling. Genezing door Christian Science is de demonstratie van de geestelijke wet, het resultaat van het goddelijk Gemoed op het menselijk Gemoed. De mens wordt gezegend naarmate hij zijn menselijk bewustzijn verbetert. In de bergrede gaf Jezus duidelijk aan hoe bepalend iemands gedachten zijn voor zijn ervaring.

zondag 13 januari 2013

Realiteit

Als we de statistieken bekijken en de aanhoudende stroom van berichten lezen over de misdaad, is het logisch dat we zo nu en dan het gevoel krijgen dat de toestand uit de hand is gelopen en dat wij vrijwel machteloos zijn er wat aan te doen. Dan hopen en bidden wij maar dat de overheid in staat zal zijn in te grijpen om in de situatie verandering te brengen - de misdadiger zal opsporen veroordelen en opsluiten. Onze manier van denken bepaalt in hoge mate wat wij ervaren. Wat wij op dit moment ervaren is ons huidige besef van de realiteit. En dit is of de realiteit zoals die echt is, of het is een gelimiteerd besef of een verkeerd begrip van de realiteit. Elke conflictsituatie, iedere ervaring van geweld of criminaliteit komt voort uit wanbegrip, een foutieve benadering van het bestaan, een onjuist begrip van God en van Zijn wet. In de Bijbel schrijft de Psalmist: “Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting de ganse dag”  (Ps. 119:97). En hij voegt eraan toe: “Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot” (Ps.119:165). Wij kunnen iets alleen maar werkelijk liefhebben als wij het begrijpen. Naarmate wij Gods wet inderdaad begrijpen en liefhebben, merken wij dat niets ons aanstoot kan geven of aantasten Het begrijpen van God en het gehoorzamen van Zijn wet neemt alle vrees weg en geeft een gevoel van volledigheid, voldoening, rechtvaardigheid.

zaterdag 12 januari 2013

Video: Ontvouwing


Heike Arneth unpacks the spiritual concept of unfoldment. 

Listen to more of the award-winning 2-minute podcast click HERE:http://christianscience.com/lectures/daily-lift/

donderdag 10 januari 2013

Social media


All social media

Stay up to date, enjoy the community, and share content from multiple different sources: newsletters, media, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, and more.

woensdag 9 januari 2013

Poem

Sacrament

In sacred silence we commune and know
No consciousness of self apart from Thee.
Thus lifted up we would give thanks and go
To draw the hearts of those—and set them free—
Who are made ready for the bread we break.

Not as forgetful hearers, but as true
Observers of the Eucharistic feast
Shall we walk closely with the chosen few
And show them, from the greatest to the least,
That there is blessing in the cup we take.


Marks, Lillian Turner, “Sacrament,” POEM, Christian Science Sentinel, Vol. 51 (8 January 1949), p.54.

dinsdag 8 januari 2013

Video TMC Youth Summit Hamburg
Be part of it…

“What do you love most about Christian Science?” is a question we asked participants at the recent TMC Youth Summit in Hamburg, Germany.  We didn’t just hear “What Christian Science has done for me” but how students are living and sharing Christian Science as a universal teaching that belongs to everyone.  We also heard some inspiring examples of healing, including how two infants’ lives were forever changed by Christian Science after being abandoned at birth.  Check out the video and let us know what YOU love most about Christian Science.  And if you’d like to be a part of this global church community, visit christianscience.com/membership to find out how.  You can also download a membership application and email it in today!

maandag 7 januari 2013

Geestelijk doel

“Naarmate stervelingen een juister inzicht omtrent God en de mens krijgen, zullen talloze voorwerpen van de schepping, die voordien onzichtbaar waren, zichtbaar worden. Wanneer we beseffen dat Leven Geest is, nooit in of van de stof, zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 264). Als wij gehoor geven aan de goede geestelijke ideeën die direct van God, of het goddelijk Gemoed, tot ons komen, dan kunnen wij niet anders dan de beperkingen in ons denken laten varen voor het ongelimiteerd geestelijk begrijpen dat ons leven in nieuwe banen leidt. Om werkelijk iets te verbeteren moet ons denken het gevolg zijn van geestelijk inzicht, of gebed. Alleen dan worden wij ons bewust van onze ware identiteit en beginnen op onze uniek individuele wijze uitdrukking te geven aan het geestelijk potentieel dat ons als kind van God eigen is. Zodra wij begrijpen dat Gemoed de ene ongelimiteerde bron is van alle intelligente, wenden wij ons spontaan tot Gemoed voor de antwoorden op onze vragen. Ons geestelijk doel staat ons helder voor ogen en we worden ons bewust van onze geestelijke compleetheid als individu en van onze verantwoordelijkheid aan God en onze naaste.

zondag 6 januari 2013

Eenheid met God

Ons leven zal wezenlijk veranderen als wij onze eenheid met God, het goddelijk Gemoed, accepteren en onze mogelijkheden daarnaar afmeten. De eenheid van het goddelijk Gemoed, zijn alheid en beschikbaarheid als het oneindig goede krijgt voorrang in ons denken. En hiermee kunnen we iedere vorm van het kwaad afwijzen als een leugen, als onrechtvaardig, onecht, van voorbijgaande aard en zonder werkelijke oorzaak, zoals ook Jezus dat deed, en we zullen het iedere macht ontnemen enig invloed te hebben op onze ervaring. In welke vorm die leugen zich ook voordoet, zij het ziekte of gebrek, zinloos geweld of nationale onlusten, de eerste stap naar de oplossing is altijd in ons eigen bewustzijn. Alle dwaling, angst, onverdraagzaamheid zwicht voor het altijd werkzame goede dat onder invloed van het goddelijk Gemoed in het menselijk bewustzijn aanwezig is. Het is de macht van God, van de goddelijke Liefde en het goddelijk Gemoed die tot het menselijk bewustzijn spreekt om dit te hervormen, te genezen en te verlossen. Dagelijks brengt deze wet genezing en geluk in het leven van talloze mensen.

zaterdag 5 januari 2013

Next chat 8 januari 2013


It's never too late

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 08, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Marian English
Have you ever felt the need for a fresh start or new beginning, perhaps after you lost a job or when a relationship ended, but have felt you couldn't because it's just too late? The good news is that it's never too late. God's love for His children is new every day and so are our opportunities to feel this love in a way that is satisfying and progressive. The Bible has a lot to say about God's perpetual goodness and your unending possibilities for good. Joel states, “And I will restore to you the years that the locust hath eaten” and later on continues, “ And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you: and my people shall never be ashamed” ( Joel 2:25, 26).
Join Marian English, a Christian Science practitioner and teacher, in a live chat, where she answers questions and shows us how it is never too late to find health, joy, satisfaction, and new expressions of God's unconditional love for us now and forever.
About Marian English: After a friend introduced her to Christian Science, Marian English exchanged her career as a professional musician for a career as a practitioner of Christian Science healing. She traveled throughout the United States, Canada, and Europe, speaking at health-care facilities, prisons, detention centers, and homeless shelters, and is a contributor to the Christian Science periodicals. Marian is also a teacher of Christian Science and is now serving in Boston as Second Reader for The Mother Church.

vrijdag 4 januari 2013

Blijdschap

Indien we gelukkig willen zijn, moeten we hoger grijpen dan de droomwereld van de sterfelijke mens. De bede van de Psalmdichter was: “Nevens U lust mij ook niets op de aarde” (Ps. 73:25). Naar God verlangen boven alles, is dit niet de zekerste manier om het goede te ervaren? Laten we verwachten dat de Christus, de ware idee van het zoonschap, zich overal en altijd zal manifesteren. Waar het licht schijnt, verdwijnen de schaduwen. Evenzo, waar een geestelijke idee van God zich uitdrukt, daar verdwijnen de tegengestelde suggesties van het sterfelijk gemoed. Zo zien we hoe boosheid vervangen wordt door vriendelijkheid, verdriet door vreugde, of tekort door overvloed. Dergelijke genezingen in onze eigen ervaring of in die van onze medemens vervullen ons met blijdschap en dankbaarheid.

donderdag 3 januari 2013

Vervuld

In Wetenschap en Gezondheid blz. 261 zegt Mrs. Eddy: “Houdt uw gedachte standvastig op het blijvende, het goede en het ware gericht, en naarmate uw gedachten ervan vervuld zijn, zult u die in uw leven gaan ervaren.” Of mensen het goede of het kwade, geluk of ongeluk ondervinden, hangt af van de staat van hun bewustzijn. Om constant het goede te beleven, moeten zij een begrip krijgen van hun ware zijn in Gods beeld en gelijkenis. De werkelijke geestelijke mens is zich alleen bewust van het goede. Als de weerspiegeling van God, het goede, kan de werkelijke mens zich van niets anders dan van het volmaakte en goede bewust zijn, en kan hij deze ook alleen maar ervaren. De werkelijke mens, Gods ware beeld en gelijkenis, heeft nooit ook maar iets met disharmonie te maken. Door weerspiegeling bezit hij onafgebroken al het door God geschonken goede. Wij zijn in staat Gods goedheid te demonstreren, waardoor ons leven de zegen van grootse gebeurtenissen krijgt. Soms proberen valse suggesties, vermomd als iets goeds, ongemerkt binnen te sluipen. Laat ons waakzaam zijn, zodat deze ons niet kunnen verleiden; want als we hieraan toegeven, dan zal ongetwijfeld teleurstelling ons deel zijn.

Overwinning

Christus Jezus had een goed begrip van vrede. Hij zei tot zijn discipelen (Joh.14:27): “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”. Zijn belofte aan ons in deze tijd is, dat wij de vrede kunnen ervaren die hij de mensheid naliet. Wat is de vrede van de Meester? De vrede Gods die Jezus aan de wereld gaf is de dynamische, goddelijke kracht van Liefde, die op het menselijk bewustzijn inwerkt. Die vrede berust niet alleen op de afwezigheid van oorlog, maar op de werking van Gods wet. Alleen de geestelijke overwinning van de goddelijke Liefde over het kwaad in de gemoederen van de mensen kan vrede, die de Meester de mensheid heeft beloofd, tot stand brengen en op een hechte basis vestigen. Wij allen kunnen deze zegevierende vrede gaan ervaren door voor onszelf de overwinning te behalen in de strijd tussen goede en kwade gedachten, zoals Christian Science ons dat leert doen.