zaterdag 1 december 2012

Getuigen

Christian Science geneest vrees en haat door een hoger besef te geven van liefde en trouw. Zij leert ons hoe lief te hebben zoals Jezus liefhad, zowel vriend als zogenaamde vijand te zien als kinderen van de ene Vader, de ene God, het goede en van niets anders. “De goddelijke Liefde is oneindig”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 340. “Daarom is alles wat werkelijk bestaat, in en van God en openbaart het Zijn liefde.“ Dit betekent dat alles wat deze liefde niet tot uitdrukking brengt, nooit werkelijk deel is of geweest is van onze ervaring of van onze naaste. Als men eenmaal hier iets van begrepen heeft, kan noch vrees noch een verkeerd begrip van loyaliteit ons verleiden om aan vroegere vijandschappen vast te houden. In de ogen van Jezus is de mens niet een gevangene van het verleden, gebonden door zonde en ziekte. Met oneindige liefde erkende hij slechts hun altijd aanwezige vermogen om te getuigen van ‘s mensen volmaaktheid als het beeld en de gelijkenis van God.

Geen opmerkingen: