donderdag 15 november 2012

Betrouwbaar

Omdat God al-liefhebbend is, moet Hij ook het onafgebroken weldadig Beginsel van het zijn vormen. Hij verandert niet. Hij is volkomen betrouwbaar. Zijn macht is altijd aanwezig. Omdat zijn Liefde onpartijdig is, is er geen plaats voor het kwaad - voor zonde, ziekte of dood. Door Christian Science worden onze hartewensen overgezet in geestelijke gebeden. Zij leidt de gedachten weg van zelfzuchtige verlangens en zij laat ons zien, dat menselijke verlangens eigenlijk niets anders zijn dan geestelijke noden. Contact zoeken met de goddelijke Liefde is een van de diepste innerlijke neigingen van het menselijk gemoed. Verlangen naar het goede is de eenvoudigste vorm van bidden. In de verklarende woordenlijst van Wetenschap en Gezondheid omschrijft Mrs. Eddy “het goede” als volgt (blz. 587): “God; Geest; almacht; alwetendheid; alomtegenwoordigheid alwerkzaamheid.” Hier wordt het goede omschreven in zijn absolute of geestelijke betekenis. Elk innig rechtvaardig verlangen wordt tot God, het goede, aangetrokken. Het brengt iedereen die oprecht is de zekerheid van verhoord gebed.

Geen opmerkingen: