vrijdag 26 oktober 2012

Ontvangen

Geeft de goddelijke Liefde de mens eerst datgene wat maakt dat hij zich geliefd voelt en ontneemt het hem dan? God is Beginsel, Leven en Liefde. Volgens het eerste hoofdstuk van Genesis weerspiegelt de mens God. “En God schiep de mens naar zijn beeld; het beeld Gods schiep Hij hem”. God geeft Zijn beeld slechts datgene Wat Hem eigen is - al wat behoort tot Beginsel, Leven, Liefde. Wat tot Beginsel behoort kent geen begin en geen einde. Wat tot het onsterfelijk Leven behoort kent geen geboorte en geen dood. Wat tot de goddelijke Liefde behoort geeft de mens niet tegelijkertijd een groeiende genegenheid voor iets liefelijks en een groeiende vrees het te verliezen. God geeft de mens wat voor Hem aanwezig is. Zijn geven is deelgenoot maken van Zijn eigenschappen. En voor de mens betekent ontvangen, Zijn eigenschappen weerspiegelen. Zoals wij zien hoe een lichtbron zijn licht verspreidt en de duisternis verjaagt, zo kunnen wij Gods gave ervaren, die levenskracht, gezondheid, volmaaktheid, onsterfelijkheid en liefde schenkt en onmacht, ziekelijkheid, verderfelijkheid, dood en angst verjaagt.

Geen opmerkingen: