dinsdag 16 oktober 2012

Mythologie

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” (Ex. 20:3) Kennen wij heden ten dage nog valse goden? Zijn er goden die proberen macht te krijgen over onze gedachten? Wat dacht u van vrees, en haat, immoraliteit, verslaving, oneerlijkheid. Deze schijngoden zijn onbeschaamde leugens die door de Christus tot hun absolute nietsheid worden teruggebracht. De Christus brengt ons ertoe de “ene” God van het heelal te eren en te aanbidden. Mrs. Eddy gebruikt het woord “mythologie” in haar definitie van het woord ‘goden’. Zij schrijft (Wetenschap en Gezondheid bldz. 587): “GODEN. Mythologie; . . . het geloof, dat het oneindige Gemoed in eindige vormen woont; de verschillende theorieën, die het gemoed beschouwen als een stoffelijke zin, die in de hersenen, de zenuwen en de stof zetelt; vermeende gemoederen of zielen, die de stof ingaan en uitgaan, die in dwaling verkeren en sterfelijk zijn; de slangen van dwaling, die zeggen: “Gij zult als een God wezen.” Iedere keer dat we denken in termen van gemoederen die met elkaar in strijd zijn, buigen wij ons in wezen voor valse goden, alias mythologie. Mrs. Eddy schrijft dat er in de geestelijke werkelijkheid van het leven maar één Gemoed of intelligentie is, omdat er maar één God is. Zij schrijft dat in werkelijkheid dit goddelijk Gemoed alles in wijsheid bestuurt, “van mentale molecule tot oneindigheid.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 507)

Geen opmerkingen: