zondag 28 oktober 2012

Hoger peil

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van  Christian Science, schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 1: “Verlangen is gebed en wij kunnen niets verliezen door onze verlangens aan God toe te vertrouwen, opdat zij gevormd en gelouterd mogen worden, voordat zij in woorden en daden worden omgezet.” Bidden is verlangen naar het goede. Het reikt verder dan persoonlijke zelfzuchtige verlangens van de wereld zoals: Ik wil geld; ik wil macht; ik wil de schoonheid; ik wil roem; ik wil een vooraanstaande positie bekleden; ik wil in hoog aanzien staan; ik wil gezondheid; ik wil geluk. Christus Jezus verhief “Ik wil” tot het hogere peil van een gebed dat verhoord wordt, toen hij zei (Lukas 22:42): “Niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.” Jezus begreep dat Gods wil de uitdrukking van de goddelijke Liefde is. Hij leerde zijn volgelingen te bidden (Matt. 6-10): “Uw wil geschiedde gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.” Christian Science leert ons dat bidden niet dient ter bevrediging van bepaalde persoonlijke wensen of verlangens. In Christian Science is bidden het besef en de erkenning van Gods goedheid en liefde. Het rustige weten, dat het bestaan onder de rechtsbevoegdheid van de al-liefhebbende God valt, is het gebed dat geneest.

Geen opmerkingen: