donderdag 18 oktober 2012

Gekozen

In een van de kamers van Mrs. Eddy’s huis hangt een prachtig wandkleed met de voorstelling van Jezus als de goede herder met een lam dat hij teder in zijn armen draagt. De troostrijke gedachte die er van deze voorstelling uitgaat is dat Christus, Waarheid, die door Jezus werd begrepen en in toepassing gebracht, ons kiest en in zijn armen neemt. Bedenk eens, de Christus heeft ons al gekozen en houdt ons teder in zijn armen. Wanneer wij ons denken geheel en al toevertrouwen aan Gods heilige aanwezigheid en activiteit, zullen we ons bewust worden dat er niets is buiten Gods alheid en Zijn volmaakte, geliefde weerspiegeling, de Christusmens, ons ware en werkelijke zelf. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 339: “Evenals de mythologie van het heidense Rome voor een geestelijker idee van de Godheid is geweken, zo zullen ook onze stoffelijke theorieën voor geestelijke ideeën wijken, totdat het eindige voor het oneindige, ziekte voor gezondheid, zonde voor heiligheid plaats maakt en Gods koninkrijk komt ‘gelijk in den hemel alzo ook op de aarde’.”

Geen opmerkingen: