dinsdag 21 augustus 2012

Eigenschappen van Liefde

De volgende paar verzen geven een boeiende analyse van de liefde die we in praktijk moeten brengen. Dit schrijft Paulus over de liefde: “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer.” Als wij al deze eigenschappen bekijken in het licht van Christian Science - niet slechts als uiting van menselijke goedheid, maar als Gods uitdrukking van Zichzelf die de mensheid verlost van alle kwalen van het vlees, dan krijgen zij een nog hogere betekenis. Naarmate het menselijke bewustzijn zich vult met de eigenschappen van de liefde, begint dit het menselijke af te leggen voor het goddelijke en heeft de verlossing van de mensheid een aanvang genomen. Het bijzondere van liefde is dat zij door iedereen van elke leeftijd of positie, van elk ras of intellect gevoeld kan worden. Liefde deelt zich onaflaatbaar aan anderen mee en doet steeds alles wegsmelten wat niet aan haar gelijk is. Zij is Immanuel, “God met ons,” en daarom is de Bijbel, die voor ons het begrip van de koninklijke wet van liefde ontsluit, het kostbaarste voorwerp ter wereld.

Geen opmerkingen: